Rólunk Írták

Bramac Kft, Veszprém: csomagoló gép automatizálása

A Bramac Kft a tetőcserépgyártás vezető vállalata, mely a minőségre mindig is nagy hangsúlyt fektetett. Piacvezető szerepük megtartása érdekében folyamatos fejlesztések vannak mind a termékek, mind a gyártás feltételei terén.

Ennek keretében került sor csomagológépben a gyár veszprémi beüzemelése óta működő relés vezérlésnek a mai kor követelményeinek megfelelő kiváltására.

 

Fontos szempont volt, hogy a kisebb fejlesztésektől eltekintve több mint húsz éve változatlanul kezelendő berendezést a felújítás után is gond nélkül tudják kezelni. Minthogy ez a gyárban készülő cserepek utolsó „állomása”, hiszen a csomagolón halad át az összes cserép (kivéve a szegély és szellőzőcserepeket), ezért az egész gyár működőképességét határozza meg ennek a berendezésnek a megbízható üzemelése.

A feladatot 2007 évvégi karbantartás ideje alatt kellett végrehajtani, úgy, hogy a január elején már képes legyen fogadni a cserepeket.

A feladat nagyságát az alábbi adatok szemléltetik:

Ez önmagában nem hat túl nagynak, de ha figyelembe vesszük, hogy a 2hetes leállás alatt kellett elvégezni a teljes átállást:

Akkor már látszik a feladat nagysága.

A megvalósításhoz Siemens S7-300 PLC-t választottunk, OP77A kezelői panellel. Külön érdekes pont volt a torony beillesztése a rendszerbe.

Ez egy negyedfordulatnyi lépésekkel egy irányba forgó egység, melyen bizonyos mozgásokat 0.01sec-s pontossággal kell végezni. Az kapcsolat az eredet relés vezérléssel csúszóérintkezőkön keresztül történt, de ezek megbízhatósága már igencsak lecsökkent. Ezért az üzem karbantartóival egyetértésben csak az energiaellátás maradt meg ezen a módon, a vezérlést Profibus-s remote-Ioval oldottuk meg, a Profibus kapcsolatot infra átvitellel biztosítva.

A munkát határidőre átadtuk a gyártás a tervezett napon megindulhatott az üzemben. A kezelők hamar megtanulták az új operátor panel használatát.

Munkánk eredményével mind a kezelők, mind az üzemeltetés magasabb szintjei elégedettek voltak.


 

  HITVALLÁSUNK,

AVAGY A VESCOT 12 PONTJA

 

1. Az emberek termelik a sikert

A Vescot jövőjét nem szoftverek, eszközök, gépek, határozzák meg, hanem a Vescot dolgozói, akik céljainkat, stratégiánkat elfogadják és készek arra, hogy vállalják a felelősséget, hogy azokat a gyakorlatban megvalósítsák.

    2. Az ok

A hasznosság és a pénzügyi erő a Vescot további fejlődésének alapja. A Vescot legfőbb vagyona dolgozóinak munkája, tudása, alkotó képessége és motivációja.


 

3. Az üzleti koncepció az egyéni szolgáltatásra épül

A külső szolgáltatás az egyének szolgáltatására épül. Hogy a jövőben sikeresek legyünk, szükséges, hogy mindig szilárdan kitartsunk a dolgozóink személyes hozzáállására vonatkozó elképzelésünk mellett. Ezt úgy tesszük, hogy mindennapi munkánkkal mutatunk példát.

4. Normáink és értékeink:

A Vescotnál a középpontba az embert helyezzük. Tudjuk, hogy a szükségletek a lehetőségek és a korlátok mindenki számára különbözőek. Hisszük, hogy a Vescotnál mindenki találkozik a munka kihívásaival és követelményeivel. Inspirálnunk és segítenünk kell dolgozóinkat abban, hogy valósítsák meg saját sikereiket. Ez által lesz megelégedett az egyén, általa a közösség és összességében maga a cég.

 

5. Az Vescot és a család

Nagyra értékeljük a család szerepét. A Vescotnál gondot fordítunk arra, hogy  dolgozóink gyermekeik nevelésének aktív részesei lehessenek. Hisszük, hogy a személyiség kibontakozását segítő szerető, gondoskodó, nevelés alapozza meg azt, hogy gyermekeink felnőve széles látókörű, igényes és felelősségteljes emberekké váljanak.  

 

6. Vezetés, követelmények, jutalom

Bárki, aki a Vescotnál vezető lesz, fel kell készülnie arra, hogy több munkakörben tapasztalt és gyakorlott legyen. Nagy felelősséget helyezünk vezetőinkre és számítunk készségükre, hogy erőfeszítéseiket fokozzák és vállalják a vezetéssel járó kockázatot. Meg kell követelnünk vezetőinktől, hogy képesek legyenek vezetni és fejleszteni munkatársainkat. Igyekszünk olyan fizetési rendszer kialakítani, amely jutalmazza az eredményt és a minőséget.

 

7. A vezető  nyíltan és következetesen hozza döntéseit

A Vescot vezetői beosztott munkatársaikkal  állandó együttműködésben hozzák döntéseiket és vállalják azért a felelősséget.

-          Ezért, mint vezetőnek mindig elérhetőnek kell lennünk, amikor beosztottjainknak szüksége van ránk.

-          Alkalmazottainkkal ismertetnünk kell a Vescot fő céljait, stratégiáit és eredményeit és meg kell bizonyosodnunk abban, hogy minden dolgozónk ismeri azokat.

 

8. Igazgatás delegálással és felvilágosítással

Célunk, hogy olyan igazgatást hozzunk létre, amely a felelősség, a szaktekintély kiválasztásán alapul, tudáson és tudatosságon, tájékoztatáson és visszajelzésen.

-          Ezért a tájékoztatásra kell alapoznunk, mint inkább az utasításra.

-          Biztosítanunk kell, hogy minden alkalmazottunk tudja, hogyan értékelik a munkateljesítményét.

-          Biztosítani kell az összes szükséges visszajelzést a munkatársakhoz, hogy pontosan ismerjék a Vescot eredményeit.

 

9. Az együttműködés a jó eredmény előfeltétele

Olyan munkafeltételeket igyekszünk teremteni, amelyek lehetőséget nyújtanak dolgozóinknak, hogy a lehető legjobb munkát végezzék.

-          Ezért jó légkört kell kialakítanunk, magas motiváltságot és kedvező kapcsolatot a munkatársakkal

-          Személyes figyelmet kell szentelnünk minden alkalmazottunkra

-          Ugyanakkor munkatársainktól is elvárjuk az egymás iránti nyitottságot, figyelmet és segítőkészséget.

 

10. A fejlesztés és azok követelménye

A Vescot munkatársainak érezniük kell, hogy szükség van rájuk. Éppen ezért minden személy szükségleteit, lehetőségeit és korlátait meg kell határozni, hogy ebből kiindulva fejlődőképes legyen és el tudja érni személyes céljait. A Vescotnál a képzés fejlődési lehetőséget teremt mindenkinek. Minden munkatárs joga, hogy képzésben részesüljön, hogy a munkaköréhez, az abban való fejlődéshez szükséges képzettséget és tudást megszerezze. Ugyanakkor követelménynek is tekintjük, hogy alkalmazottaink éljenek a felkínált képzési lehetőséggel.


11. A biztonság kompetenciája

Azt akarjuk, hogy alkalmazottainknak biztonságot jelentsen a munka. A munkahely biztonsága egy gyorsan változó környezetben hatékonyságon és profitszerzési képességen alapul.

-          Ezért mindig küzdenünk kell a haszonért és a hatékonyságért

-          Ösztönöznünk kell a széles munkaismeretet az üzleti tevékenységünkben

-          El kell érni, hogy minden alkalmazottunk megfelelően képzett legyen ahhoz, hogy szakmáján kívül más munkát is elvégezhessen.


 

12. Bizalom- kölcsönös felelősség

Munkatársaink száma a Vescot egyenlő a munkával, a szakmai kihívásokkal és sikerekkel. Azért dolgozunk, amiben hiszünk.

Ezért a  Vescot vezetőinek el kell érni azt, hogy munkatásainak bizalmát, üzleti stratégiájába vetett hitét megsokszorozza.