Hírek

 

2004-ben társammal és műszaki igazgatónkkal, Ács Lászlóval egy olyan mérnökiroda létrehozásáról döntöttünk, mely a XXI. század sodrában is őrzi, korszerű tudással és elvárásokkal ötvözi a klasszikus mérnöki hagyományokat.

Itt és most, a globális válság közepette, talán még fontosabb feladatunk a mérnök munkájának szélesebb összefüggéseit is átlátó, nyitott, társadalmi kihívást is betöltő értelmiségi szerepvállalás.

Adj a szaktudáshoz 40% emberséget, és ugyanennyi kreativitást.

Meggyőződésem, hogy posztindusztriális korunk kihívásaira a kreatív egyén és a kreatív társadalom adja a legsikeresebb választ. A váratlan kihívásokkal szemben nem elég pusztán tudni a leckét, a sikerhez több kell: az előrelépést invokáló újító energia. Ez napjainkban fokozottan igaz, amikor életünk minden színterét áthatja a folyamatos és szüntelen változás, az élet minden területén jelentkező verseny.

A modern kor gyors technológiai változásai közepette hangsúlyossá vált az emberi önállóság, a tapasztalatok és a tapasztalatok alapján megszerzett tudás kreatív alkalmazása. Bonyolult problémák megoldására felértékelődnek az életből vett tapasztalatok. Befogadásukhoz nagy nyitottságra, más gondolatokra, más megoldásokra való érdeklődésre és megértésre törekvő odafigyelésre van szükség.

Felhalmozott tudásunk, tapasztalatunk és újító energiánk alkalmazásának végső célja a termék, a produktum létrehozása. Kiindulási pontunk a végcél: technológiák működő rendszerré formálása.

Mérnöki munkánk során lényeges kérdés a megelégedettség. Mármint az, hogy megbízóink, és a felhasználók, tágabb körben a társadalom elégedett legyen a mérnök teljesítményével.
Azonban ennek csak egyik, bár kétségtelenül lényeges eleme a gazdaságosság és a rentabilitás. A teljesítmény minősége ennél összetettebb dolog. Mérnöki gondolkodást feltételez, mely a természettudományos gondolkodáson alapszik, a kauzalitás elvén működik, és arra ösztönöz, hogy minden jelenség eredendő okát keressük. A feladat átlátását jelenti, az összefüggések felismerését, azt, hogy el tudjuk különíteni a lényeges motívumokat a mellékestől, miközben meghatározzuk a prioritásokat.

Elveink és önmagunkkal szemben támasztott elvárásaink eredményességét az elmúlt több mint tíz év során átadott közel 300 projekt igazolja.
Olyan rendszereket tervezünk, amelyek hatására gyorsabbá és hatékonyabbá válik a termelés, átláthatóvá válnak a folyamatok és ezzel együtt egyszerűbbé a kezelői feladatok.
Kiindulási pontunk a végcél – és még azon is túl: mert tudjuk, hogy a technológia gyors iramú fejlődése rövid időn belül változtatásokat igényel, ezért minden rendszerünkben tervezve van a bővítés, fejlesztés lehetősége. Ezzel biztosítunk megrendelőinknek rentábilis és termeléskiesést lerövidítő, időtakarékos megoldásokat.

 

Megvalósított munkáink eredményessége és megbízóink bizalma erősít meg bennünket abban, hogy a Vescot Kft alapításakor megfogalmazott céljaink és értékeink helytállóak. A mérnöki hagyományokra építkező folyamatosan fejlesztetett tudás válik bennünk szellemi értékekért küzdő alkotó tevékenységgé, mely a találékonyságot, az intelligenciát és sok esetben a merészséget mozgósítja.


Tóth Veronika

ügyvezető igazgató

 

 

Vescot Kft a kortársművészetért

Korunk kihívásokkal teli, fokozott elvárásaira reflektálva, elengedhetetlen feladatunknak tartjuk a mérnök munkájának szélesebb összefüggéseit is átlátó, nyitott, társadalmi kihívást is betöltő értelmiségi szerepvállalást.

Biztos piaci pozícióval bíró cégként kötelességünknek érezzük olyan célok mellé állni, amelyeket támogatásra tartunk érdemesnek.

Mérnökirodaként a kreativitás fontos pillére alkotó munkánknak. A mérnöki kreativitás a természettudományos gondolkodáson alapszik és arra ösztönöz, hogy minden jelenség eredendő okát keressük. A feladat átlátását jelenti, az összefüggések felismerését, azt, hogy el tudjuk különíteni a lényeges motívumokat a mellékestől. A folyamatosan fejlesztetett tudás válik bennünk szellemi értékekért küzdő alkotó tevékenységgé, mely a találékonyságot, az intelligenciát és sok esetben a merészséget mozgósítja.

Nem áll szándékunkban a magunk munkáját összevetni egy művész alkotó tevékenységével, mégis sok párhuzamot fedezhetünk fel közöttük. Ez az alapgondolat fordította figyelmünket a képzőművészetek felé. Mindig is fontosnak tartottuk az oktatást támogatni, ám azt is látjuk, hogy a pályakezdőknek milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Ez a képzőművészekre fokozottan igaz. Így döntöttünk amellett, hogy fiatal pályakezdő művészeket kívánunk támogatni az indulás első pillanataiban. Ennek a gondolatnak 2013-tól a Vescot Kortársművészet Mentorprogram ad keretet.

Első kiállításunk:

2012 év végén pályázatot hirdettünk fiatal művészek számára, melynek témája: Fellini 8 és fél című filmje. Fiatal művészeinknek feladata volt ennek a témának saját szájízre formálása, és ezen keresztül önmaguk bemutatása.

2013. tavaszán, a Vescot megalapításának 8 és feledik évfordulóján megnyíló kiállításon művészeink mutatatták meg saját gondolataikon keresztül azt, amit Fellini oly nagyszerűen fejez ki filmjében: az alkotásról, az igazságról, az őszinteségről, a hitről szóló gondolatokat a jelen valóságában.

2015 március 26-án, az A38 Hajón megnyíló kiállításunk mottója: láttatni a láthatatlant, címe: FÉNYképek

2015-ben a fény és az energiatakarékos megoldások álltak középpontban. Programunkkal csatlakoztunk a „Fény nemzetközi éve” UNESCO által meghirdetett nemzetközi programsorozatához.

 

2016. tavaszán A B S E N S E címmel nyílt kiállítás 6 fotóművész munkájából.

A 2016-os pályázat témája a mérnöki műtárgy fotográfiai megjelenítése volt. A nyertes pályamunkák mind egyedi műalkotások, azonban egy párhuzamot fedeztünk fel bennük - a hiány mint visszatérő motívum. Így kapta a kiállítást az A B S E N C E vagyis a a hiány címet.

2017. tavaszán Vol.04 címmel nyitottuk meg a kiállítás, amely hat pályakezdő fotóművész munkáit mutatta be. 

A pályázatra olyan munkákat vártunk, amelyek reflektálnak az egyéniség felépítése, a társadalmi szerepek és a szociális identitás témakörök valamelyikére. Egy állandóan változó konstrukció, amely meghatározza a környezetünkkel és a magunkkal való kapcsolatot. 

2018. pályázati kiírásának témája az AbszurdPályázatunkra olyan munkákat várunk, amelyek a komfortzónából való kilépésre késztetik a nézőt és reflektálnak a társadalom jelenére elcsúsztatva az éles határokat a “fekete” és “fehér”, a “jó” és “rossz”, a “normális” és az “abszurd” között.


További információ: www.vesc-artmanagement.com


Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Ön által a Vescot Mérnökiroda Kft.,mint ...

Részletek  


Vescot Kft. mentorprogram

A Vescot Kft. által alapított fotóművészeket támogató program idei témája a Mérnöki Műtárgyak fotógráfiai ...

Részletek  


Mivel csak a változás állandó a Vescot Kft. új székhelycíme lett!

Új székhelycímünk 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi utca 40. Levelezési cím / Telephely 1146 Budapest, Thököly út 58-60. ...

Részletek